MAKALELER

Anayasa Mahkemesine Başvuru – (Bireysel Başvuru)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolu ile başvuruda mahkeme tarafından tanınan hakların ihlali gerekmektedir. Bireysel başvuru esas bakımından olduğu kadar usul bakımından da çok sıkı incelenmektedir.

Zimmet Suçu ve Cezası

immet suçu, kamu görevlisinin kendisine görevi nedeni ile kendisine devredilmiş yada koruma ve gözetimi sorumluluğuna bırakılan malı görevine aykırı olarak kendisi veya bir başkasının zimmetine geçirmesi ile oluşabilecek bir suçtur.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu – Kazanılma – Kaybı

Türk vatandaşlığının kazanılması genel olarak doğumla veya sonradan kazanma olmak üzere iki şekilde olur.

Çocuklar İçin Kayyım Hangi Hallerde ve Nasıl Atanır?

Çocuklar için kayyım atanacak haller -Bir işin görülmesinde çocuk ile yasal temsilcisi arasında meydana gelen yarar çatışması -Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel bir durumun varlığı -Soybağının kurulmasına ilişkin dava açılması gerekliliği

Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddi

Uluslararası Koruma Talebinizin reddi kararı size yazılı olarak tebliğ edildikten sonra itiraz hakkınız gündeme gelmektedir. İtiraz hakkınız bakımından usulen süreler önemlidir.

Kayyım Nasıl ve Niçin Atanır?

Kayyımlığı gerektiren haller Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar: Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini...

Twitter’da Retweet Yapılması Hakaret Suçunu Oluşturabilir

Yargıtay 18. Ceza Dairesi daha önceki kararları doğrultusunda vermiş olduğu 2019 tarihli kararında tekrar twitter'da retweet yapılan tweetin hakaret içermesi halinde retweet yapan da hakaret suçunu oluşturacağına hükmetmiştir. Bu karar ile birlikte hakaret içerikli bir görüşün...

İcra Reddiyat Dilekçe Örneği

Yapılan satış/tahsilat ile yukarıda dosya numarası yazılı dosyamıza ... , ... TL yatırılmıştır. Dosyada herhangi bir araştırılacak husus kalmamıştır. Dosyaya yatan paranın tarafımıza reddiyatının yapılmasını vekaleten talep ederiz.

3 Yıllık Denetimli Serbestlik Süresinden Faydalanacak Hükümlüler

15/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesi ile; istisna tutulan suç tipleri haricindeki kesinleşmiş hapis cezaları bakımından denetimli serbestlik süresi, suç tarihinin 30/03/2020 tarihi öncesi olması koşulu ile 3 yıla çıkarıldı. 30/03/2020 tarihinden önce...

Sgk Koronayı (Covid-19) İş Kazası Statüsünden Çıkardı

SGK Başkanlığının 2020/12 sayılı bu genelgesinde COVID-19 salgını iş kazası statü ve kapsamından çıkarıldı. Domuz gribi salgını sürecinde salgın hastalığa yakalanan kişilerin durumunu “iş kazası” statüsünde değerlendiriyordu. Korona salgını kapsamında iş kazası ile ilgili talepler bakımından...

E-2 Yatırımcı Vizesi ile Amerika’da Yaşama ve Çalışabilme Fırsatı

E-2 Yatırımcı Vizesi ile Amerika’da Yaşayıp Çalışabilme Fırsatı - Amerika’da kucuk yatirimci vizesi olarak kullanilan en yaygin vize E-2 vizesi nedir? E-2 vizesinden nasıl faydalanır?

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar İle Oluşan Suçlar

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar İle Oluşan Suçlar
1 2 3 6