Kategori

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemeleri, Asliye ceza mahkemeleri, savcılık, emniyet, askeriye, karakollar, ceza ve infaz kurumları, Yargıtay, İstinaf Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ceza davaları ve hukuki süreçlerde izmir ceza avukatı hizmeti verilerek kişilerin yapılan mahkemelerde hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru (Aihm)- İnsan Hakları Mahkemesi Avukatı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu iç hukuk yolları tüketildikten sonra başvurulan, yalnızca ihlal edilen ve sözleşme ile korunan haklar bakımından başvuru yapılabilen bir uluslararası mahkemedir. İzmir insan hakları mahkemesi avukatı olarak başvurunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili...

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası İtirazı Avukatın Rolü

Yasa dışı bahis cezasına avukat olarak baktığımızda uygulamada banka transferi üzerinden ceza kesildiğini görmekteyiz.

Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme – Kullanımını Kolaylaştıma Suçu Ceza Avukatı

Uyuşturucu madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma suçu kastla işlenebilir, yani fail hareket ile neticeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. Failde madde kullanılmasına bir başkasına özendirme kastı yoksa, TCK m.190/2’de düzenlenen özendirme suçu oluşmaz. İzmir Ceza Avukatından destek almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile...

Anayasa Mahkemesine Başvuru – Aym avukatı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolu ile başvuruda mahkeme tarafından tanınan hakların ihlali gerekmektedir. Bireysel başvuru esas bakımından olduğu kadar usul bakımından da çok sıkı incelenmektedir.

Zimmet Suçu ve Cezası Nedir? İzmir Ceza Avukatı

Zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi nedeni ile kendisine bırakılan malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirmesidir. İzmir ceza avukatı

Adli Tatil Ne Zaman ve Adli Tatilde Süreler Ne Olur? İzmir Avukat

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Tehdit Suçu ve Silahla Tehdit Nedir? İzmir Ceza Avukatı

Tehdit suçu; bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etme eylemi ile gerçekleştirilir. Tehdit Suçu Avukat - izmir ceza avukatı

Twitter’da Retweet Yapılması Hakaret Suçunu Oluşturabilir – İzmir Bilişim Avukatı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi daha önceki kararları doğrultusunda vermiş olduğu 2019 tarihli kararında tekrar twitter'da retweet yapılan tweetin hakaret içermesi halinde retweet yapan da hakaret suçunu oluşturacağına hükmetmiştir. Bu karar ile birlikte hakaret içerikli bir görüşün her ne amaçla paylaşılırsa paylaşılsın cezalandırılabileceği...

3 Yıllık Denetimli Serbestlik Süresinden Faydalanacak Hükümlüler

15/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesi ile; istisna tutulan suç tipleri haricindeki kesinleşmiş hapis cezaları bakımından denetimli serbestlik süresi, suç tarihinin 30/03/2020 tarihi öncesi olması koşulu ile 3 yıla çıkarıldı. 30/03/2020 tarihinden önce işlenmiş olsa da 3 yıl denetimli...

Kirasını Alamayan Ev Sahibi Kapı Kilidini Değiştirebilir mi?

Tahliye davası açmadan yahut tahliye davasının sonucunu beklemeden kapı kilitlerini değiştiren ev sahibi bakımından hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturabilir. Bu nedenle İzmir'de avukatlık hizmeti veren Gözel Hukuk Bürosu; İzmir gayrimenkul avukatı olarak proaktif çalışmalar ile müvekkillerine ilişkin davalarda fark oluşturmaktadır.
1 2 3 4
error: Content is protected !!