Kategori

İŞ HUKUKU

İşçilerin iş akitlerinden doğan hak ve alacaklarının tespiti, kıdem, ihbar, fazla çalışma, işe iade davalarında ve iş sözleşmelerinin hazırlanmasında bireylere ve kurumlara uzun yıllara dayanan tecrübesiyle iş davalarında izmir avukat olarak hizmet verir.

Hukuk Davalarında Ek Karar Talebi – İzmir Avukat

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması - yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir.

Adli Tatil Ne Zaman ve Adli Tatilde Süreler Ne Olur? İzmir Avukat

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Sgk Koronayı (Covid-19) İş Kazası Statüsünden Çıkardı

SGK Başkanlığının 2020/12 sayılı bu genelgesinde COVID-19 salgını iş kazası statü ve kapsamından çıkarıldı. Domuz gribi salgını sürecinde salgın hastalığa yakalanan kişilerin durumunu “iş kazası” statüsünde değerlendiriyordu. Korona salgını kapsamında iş kazası ile ilgili talepler bakımından ise SGK özel bir genelge yayınlayarak,...

Korona (Covid-19) Yakalanma İş Kazası Olarak Değerlendirilebilir mi? İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İşçinin Koronavirüs salgın hastalığına çalıştığı iş nedeniyle yakalandığının tespit edilmesi halinde iş kazası olarak değerlendirilecektir. İşverenin; yükümlülüklerine aykırı hareket etmiş olması halinde hukuki ve cezai sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

Yıllık İznin İspatı ve Hesaplanması

Yıllık İzin İspat Yükü ve Hesaplanması - İzmir iş mahkemelerinde görülen iş davalarında izmir iş davaları avukatına danışmak için bize ulaşabilirsiniz.
error: Content is protected !!