Kategori

İNSAN HAKLARI HUKUKU

İnsan hakları mahkemesi avukatlık hizmeti: pratik olarak iç hukukla başlayan; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde devam eden yargılamalarda Cenevre Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Viyana Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ve bildiriler çerçevesinde bireylerin haklarını korumak üzerine avukatlık hizmeti verme mücadelesidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru (Aihm)- İnsan Hakları Mahkemesi Avukatı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu iç hukuk yolları tüketildikten sonra başvurulan, yalnızca ihlal edilen ve sözleşme ile korunan haklar bakımından başvuru yapılabilen bir uluslararası mahkemedir. İzmir insan hakları mahkemesi avukatı olarak başvurunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili...

Anayasa Mahkemesine Başvuru – Aym avukatı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolu ile başvuruda mahkeme tarafından tanınan hakların ihlali gerekmektedir. Bireysel başvuru esas bakımından olduğu kadar usul bakımından da çok sıkı incelenmektedir.
error: Content is protected !!