Kategori

MİRAS HUKUKU

Miras hukukundan kaynaklanan, vasiyetname ve ölene kadar bakım sözleşmelerinin düzenlenmesi, miras payının intikalini sağlayan veraset ilamının alınması, izale-i şuyu davaları, tenkis davaları, mirasçılıktan çıkarma gibi miras hukuku alanına giren tüm hukuki konularda müvekkillerine etkin ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık vermekte ve yürütülecek süreçlerin takibini izmir miras avukatı olarak sağlamaktadır.

Miras Mallarının Yönetimi ve İntikalleri – Türkiye Miras Avukatı

Müvekkillerin talep ve istekleri doğrultusunda, tam bir saydamlık içinde mirasın en kısa zamanda ve en yüksek değerde paylaşımı

Miras Davaları – İzmir Miras Avukatı

İzmir Miras Avukatı; miras davaları ekonomik, ailevi ve kişisel ilişkilerin iç içe geçtiği ve mal paylaşımının hassas olduğu davalardır.

Ecrimisil Davası Nedir? Ecrimisil Davası Avukat İzmir

Ecrimisil; haksız işgal tazminatıdır. Taşınmazın malikinin rızası olmadan bir taşınmazın işgalinden doğan zararın malik tarafından talep edilmesidir. Ecrimisil Davası Avukat İzmir

Muris Muvaazası Nedir? Miras Malı Geri Alınabilir mi ? İzmir Miras Davası Avukatı

Muris muvazaası nedir? Ölümden önce miras maldaki mal kaçırmalar; muris muvazaası davası ile geri alınabilir mi? Tapu iptal edilir mi? - İzmir Miras Avukatı

Hukuk Davalarında Ek Karar Talebi – İzmir Avukat

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması - yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir.

Adli Tatil Ne Zaman ve Adli Tatilde Süreler Ne Olur? İzmir Avukat

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Bireysel Hukuki Danışmanlık – İzmir Avukat

Alanında uzman güvenilir avukatlarımızdan; kişi ve dosya özelinde çözümcü yaklaşım ile tek seferlik veya sürekli hukuki danışmanlık hizmeti alarak hukuki ihtilaflarınızda doğru yöntem ile çözüme kavuşun.

İzmir Barosu’na Kayıtlı Avukat – İzmir Barosu Avukat

İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlarımız; müvekkillerin haklarını korumak ve hukuki ihtiyaçlarına en etkili çözümler sunarak İzmir'de avukatlık hizmeti vermektedir.

Tenkis Davası Nedir? Miras Davası Avukatı

Mirasçıların ihlal edilen miras paylarına ait hakları tenkis talepli miras davası aracılığı korunabilmektedir. - İzmir Miras Avukatı

Mirasın Reddi Nedir? İzmir Miras Avukatı

Mirasın reddi yasal ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabilir. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine kayıtsız ve şartsız beyanla yapılır.
1 2
error: Content is protected !!