Kategori

GAYRİMENKUL HUKUKU

İzmir gayrimenkul avukatı olarak gayrimenkuller ve kişilerin mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler nedeniyle karşı karşıya kalınan ecrimisil, kamulaştırma, izale- şuyu davaları gibi hukuki uyuşmazlıklarda hızlı ve etkili şekilde rol alarak başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Ecrimisil Davası Nedir? Ecrimisil Davası Avukat İzmir

Ecrimisil; haksız işgal tazminatıdır. Taşınmazın malikinin rızası olmadan bir taşınmazın işgalinden doğan zararın malik tarafından talep edilmesidir. Ecrimisil Davası Avukat İzmir

Hukuk Davalarında Ek Karar Talebi – İzmir Avukat

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması - yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir.

Adli Tatil Ne Zaman ve Adli Tatilde Süreler Ne Olur? İzmir Avukat

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Yurtiçi ve Yurtdışından Yatırımcılar için İzmir Gayrimenkul Avukatı

İzmir'de gayrimenkul sahibi olan ancak ikamet etmeyen yurtdışı ve yurtiçinde bulunan kişiler için gayrimenkullerin yönetimi ve hukuki danışmanlık hizmetleri büyük önem taşır. Bu noktada, İzmir'in önde gelen hukuk firmalarından biri olan Gözel Hukuk Bürosu, gayrimenkul avukatlarıyla başarılı sonuçlar elde etmekte ve müşterilerine...

Kirasını Alamayan Ev Sahibi Kapı Kilidini Değiştirebilir mi?

Tahliye davası açmadan yahut tahliye davasının sonucunu beklemeden kapı kilitlerini değiştiren ev sahibi bakımından hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturabilir. Bu nedenle İzmir'de avukatlık hizmeti veren Gözel Hukuk Bürosu; İzmir gayrimenkul avukatı olarak proaktif çalışmalar ile müvekkillerine ilişkin davalarda fark oluşturmaktadır.

Kira Tespit Davası – Kira Artış Davası Avukatı

Kira tespit ve artış davaları izmir avukat olarak sıklıkla karşılaştığımız; kiranın artırılması, azaltılması ve belirlenmesi için açılır.

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmanın hukuki mahiyeti ve sonuçlarının ciddiyeti göz önüne alındığında alanında uzman bir avukat aracılığı ile takip edilmesi önem arz etmektedir. İş bu kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmalara ilişkin olarak yaşadığınız uyuşmazlıklarla ilgili alanında uzman avukatımızdan destek almak için...

İhtiyati Tedbir Nasıl Kaldırılır?

İhtiyati tedbirin kaldırılabileceği haller kanunda açık şekilde belirlenmiştir. HMK'nın 394. maddesinde "tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.

Kefalet Sözleşmesinde Eş Rızası – İzmir Avukat

İzmir Avukat Ofisi olarak kefalet sözleşmesinde eş rızası etkisini; hem şekil hem de Yargıtay kararları bağlamında değerlendirilmesidir.
error: Content is protected !!