Miras Mallarının Yönetimi ve İntikalleri – Türkiye Miras Avukatı

Mirasın Paylaşım Süreci ve İzmir Miras Avukatı

Miras kalan malların, taşınırların, taşınmazların ve bankadaki paraların intikali, genellikle karmaşık hale gelebilmektedir. Pek çok ailevi konunun da içinde olması nedeni ile kişiselleşen bir hukuki süreç olabilmektedir. Bu süreçte Türkiye miras avukatının profesyonel desteği oldukça önemli olmaktadır. İzmir miras avukatının hukuki yardımı ile elde edilen ekonomik değer daha karlı ve daha hızlı mirasçılara intikal etmektedir.

Miras kalan malların ve bankadaki paraların intikal sürecine ilişkin izmir miras avukatı olarak attığımız bazı adımlar:

 1. Mirasçıların tespiti,
 2. Veraset ilamı alınması (mirasçılık belgesi)
 3. Varsa Vasiyetin İncelenmesi
 4. Terekenin tespiti veya tereke tespit davası: Miras kalan malların ve bankadaki paraların değeri tespit edilir.
 5. Mirasın açılması
 6. Mirasın reddi
 7. Mirasçılıktan çıkarılma
 8. Tenkise veya muvazaaya dayalı işlemlerin tespiti ve tenkise veya muris muvaasına dayalı miras davalarının açılması
 9. Mirasa tabi malların yönetimi (miras mallarının kiralanması, bakımı, depolanması..)
 10. Mirasın paylaşımı (rızaen taksim, ortaklığın giderilmesi/izale-i şuyu miras davalarının açılması, miras mallarının satışı)
 11. Tapu da devir işlemleri
 12. Bankalara başvuru ve Banka hesabında ki meblağların transferi
 13. Vergi dairesinde intikal işlemleri ve vergilerin ödenmesi
 14. Belediyelerde intikal işlemleri ve vergilerin ödenmesi
 15. Kiradaki taşınmazların kira bedellerinin istenmesine yönelik ihtarnameler
 16. İntifadan mene yönelik ihtarnameler
 17. Tapu – İptal ve tescil davaları
 18. Terekeye temsilci atanması
 19. Paylı mülkiyete geçiş işlemleri veya davası
 20. Tahliye davaları
 21. Kira tespit davaları
 22. Mirasçılığın tespiti davası
 23. Miras mal nedeni ile ecrimisil davası
 24. Tapuda isim değişikliği veya tapu kaydının düzeltilmesi davaları

Miras hukuku kapsamında bir mirasçının; bilinen zaruri işlemleri ile yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda görülen işlemleri olabilmektedir. Bu iki farklı yapılması gereken işlemlerin bir kısmı yukarıda listede açıklanmıştır. Bu işlemlerden bazıları mirasçılar tarafından bilinirken bir kısmı ancak işin içine girildikten sonra dikkatli bir inceleme ile ortaya çıkarılabilmektedir.

Tüm bu işlemler ve sayılamayan miras hukuku kapsamında kalan işlemler büyük bir titizlikle yerine getirilmelidir. Ancak yukarıda listede parantez içinde yazılan işlemler dahi bazen yıllar alabilmektedir. Miras hukuku yapısı ve etkilenen haklar itibari ile dinamik bir çalışma isteyen bir alandır.

Miras kalan malların, evlerin, dükkanların, araçların, ticari işletmelerin, hisselerin, paraların veya diğer yatırım araçların yönetimi, devri, intikali, satışı ve paylaşımı konusunda alanında uzman miras avukatından destek almak hem ekonomik değerin korunmasına hem de zamanında teminini sağlamaktadır.

Miras Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Mirasçı olarak hak sahibi olduğunuz malların yönetimi ve paylaşımında ivedilikle hareket etmek önemlidir. Miras davalarında gün geçtikçe paylaşım zorlaşmaktadır. Mirasçı kişilere ulaşmak imkansız hale gelmektedir. Sadece tebligatın yapılamaması nedeni ile davalar çok fazla uzayabilmektedir. Aynı şekilde sahipsiz kalan miras malları 3. kişilerce kötüye kullanılabilmektedir. Bu nedenle hem miras malların paylaşımı hem de yönetimi ile ilgili çalışmalar; mirasçının vefatından sonra ilk makul ve uygun zamanda başlatılmalıdır. Miras Avukatının Türkiye’de Bulunan Mirasın Paylaşımında Rolü ve Etkileri

Miras hukukunda alanında uzman izmir miras avukatı olarak Türkiye’de miras davası avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz müvekkillerine karşı tam bir saydamlık içinde avukatlık hizmeti vermektedir. Miras dava avukatı olarak müvekkillerin talep ve istekleri doğrultusunda takip ettiğimiz miras davalarında; hem zaman hem de ekonomik değer anlamında kayıp yaşamadan en kısa zamanda ve en yüksek değerde paylaşımın yapılmasını sağlamaktayız.

Yine aynı şekilde miras kalan malların yönetiminde vekil olmanın hassasiyetinin bilinci ile müvekkillerin hak ve menfaatlerin korunmasında; en doğru kararın alınması ve alınan kararların en hızlı şekilde uygulanması konusunda olağanüstü bir gayret göstermekteyiz.

Alanında uzman profesyonel Türkiye miras avukatımızdan destek almak için iletişim kanallarımız vasıtasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!