İzmir Şirket Avukatı

Şirketlerin Hukuki Danışmanlık İhtiyaçları ve Şirket Danışmanlığında Avukatların Sorumluluk Alanları

İzmir şirket avukatı olarak şirketlerin hukuki danışmanlıklarından beklentilerini incelediğimizde şirketlerin avukatlarından beklentileri; şirketin sektörüne, büyüklüğüne, faaliyet alanına ve hedeflerine göre değişiklik arz etmektedir. Ancak genel olarak belli başlıklar altında değerlendirilecek ihtiyaçlar ve beklentiler şirketler için önemli olmaktadır. Şirketlere hukuki danışmanlık adı altından sunmakta olduğumuz hizmetlerimizin genel başlıkları şöyledir.

1. Şirketlere Yönelik Hukuki Danışmanlık

Şirketler, işlerini yürütmek ve hukuken güvende olarak ilerlemesi için düzenli olarak hukuki danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Avukatlar, şirketin faaliyetlerini yerine getirirken karşılaşabileceği hukuki riskleri; şirketin sektörü, çalışma şekli, iç ve dış sözleşmeler, kanuni hak ve ödevler çerçevesinde önceden belirlemektedir. Bu risklere karşı hukuken ve işleyişte çözüm ve hazırlıkları yaparak riski kontrol altında tutarak hukuki ve ekonomik belirsizliğin önüne geçmektedir.

2. Şirketler İçin Sözleşme Hazırlanması ve İncelenmesi:

Şirketler, iş anlaşmaları, tedarik sözleşmeleri, iş ortaklığı anlaşmaları ve diğer anlaşmalar için uzman avukatlarca hazırlanmış sözleşmelere ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca şirkete sunulan sözleşmelerin incelenmesi ile şirketin çıkarlarını korunmasını talep etmektedirler. Şirket danışmanlığı kapsamında avukatımızca sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, hukuki mahiyetinin değerlendirilmesi, tashihi ve imza aşamalarında destek sağlanmaktadır.

3. Şirket İçi Hukuki Eğitimler:

Şirketler; çalışanların iş ve işleyişlerinde hukuki konularda bilinçli olmasını sağlamak için şirket avukatlarından eğitim alabilirler. Bu, hukuki sorumlulukları anlama ve hukuki risklerden kaçınma konusunda önemlidir. Bu eğitimler güncel mevzuat değişikliklerinde ayrıca önem arz etmektedir. Avukatımızca güncel yasa değişiklerine karşı uyum sürecinin de bir parçası olarak bu eğitimler verilmektedir.

4. İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçleri:

İşe alım ve işten çıkarma süreçleri, hukuki açıdan pek çok önemli noktayı barındırmaktadır. Şirket avukatları; şirketin bu süreçlerini yasalara uygun bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilirler. Hem arabuluculuk aşamalarında hem de dava aşamalarında şirketin hak ve menfaatlerinin korunması da önemli rol oynar. İşe alım ve işten çıkış süreçleri hem mevcut işe devam eden işçiler üzerinde ki etkiler bakımından hem işe alınan ve işten çıkarılan işçilerin talep ve davranışları bakımından profesyonelce yürütülmesi önemlidir. İşçilerin çalışma motivasyonları, şirketin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesi, işin gizliliğinin korunması gibi pek çok konuda işe alım ve işten çıkarma süreci kritik önem arz etmektedir. Bu aşamalarda avukatlarımızca iş sözleşmelerinin hazırlanması, uzlaşma, ibraname, arabuluculuk süreci ve dava süreçleri en etkili şekilde yönetilmektedir.

5. Vergi ve Mali Yönden Hukuki Danışmanlık:

Şirketler; vergi planlaması ve mali politikalara stratejiler konusunda avukatlardan danışmanlık beklerler. Vergi mevzuatına uyum ve vergi avantajları için rehberlik önemlidir. Bu açıdan avukatlarımız şirketlerin sektörel durumlarını değerlendirerek mali politikalarının mevzuata uyumlulukları konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

6. Hukuki Anlaşmazlık ve İhtilafların Çözümü:

Şirketler pek çok hukukun alanına yönelebilecek pek çok tipte hukuki anlaşmazlıklar yaşayabilmektedir. Şirketler genel olarak ticari ilişkilerden kaynaklı ihtilaflara maruz kalsa da kira hukuku, tahkim, miras hukuku ve hatta aile hukuku gibi diğer alanlarda da ihtilafların sujesi haline gelebilmektedir. Avukatlarım hukuki ihtilafların çözümünde her türlü yasal yolu kullanmaktadır. Yasal danışmanlık kapsamında yapılan anlaşma doğrultusunda alınan avukatlık vekaletnamesi ile avukatlarımız; arabuluculuk, tahkim ve mahkemeler önünde şirketi temsil etmektedirler. Bu farklı çözüm yolları ile hukuki ihtilafların şirketin yararına olarak neticelenmesi konusunda azami gayret göstermektedirler.

7. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması:

Orta ölçekli şirketler, fikri mülkiyet haklarını (marka, patent, telif hakkı vb.) koruması şirketlerin sektörüne bağlı olarak farklılık arz etse de genel olarak pek çok şirket için çok önemli bir konu olarak her zaman korunması gereken hakların başında gelmektedir. Şirketlerin ticari itibari ve gelirlerini önemli etkiliyen fikri mülkiyet konusu da avukatlarımızca korunan ve bu konuda sürekli çalışma yapılan bir diğer alandır.

8. Güncel Yönetmeliklere Parelel Uyum Süreci:

Şirketler, yerel ve ulusal düzeydeki düzenlemelere uyum sağlamak için avukatlardan danışmanlık almalı ve düzenleyici uyumluluk konularında denetimler yapmalıdır.

Orta ölçekli şirketlerin en önemli ihtiyaçlarından biri, şirketin hukuki ihtiyaçlarına özel bir yaklaşım ile hızlı ve verimli bir hizmet sunulmasıdır. Bu konuda ofisimiz avukatları tarafından gerekli tüm hassasiyet gösterilerek şirket danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışmanlık verilen şirketlerde; koruma altında tutulan değer, ortadan kaldırılan risk ve kazandırılan somut gelir değerlendirildiğinde şirketler bakımından hukuki danışmanlık en önemli gereksinimlerden biri olduğu görülmektedir.

Şirket danışmalığı almak için ofisimizin irtibat telefon numarası üzerinden bizimle iletişime geçerek izmir şirket danışmanlık avukatından destek alabilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!