Tenkis Davası Nedir? Miras Davası Avukatı

Mirasçıların ihlal edilen miras paylarına ait haklarını korumak için tenkis miras davasını izmir miras avukatı olarak açmaktayız.

TENKİS DAVASI NEDİR?

Saklı payının karşılığını alamayan mirasçılar tarafından, mirasbırakanın tasarruf yetkisini aşan tasarrufların istendiği dava türüdür.

Tenkis davası yenilik doğuran bir davadır. Tenkis davasıyla birlikte saklı payı ihlal eden kısım hükümsüz hale gelir. TMK’nın 560-571. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

B. Tenkis davası I. Koşulları

Madde 560- Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.

TENKİS MİRAS DAVASINA KONU EDİLEBİLECEK KAZANDIRMALAR NELERDİR?

Ölüme Bağlı Tasarruflar, Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi,
Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar,
Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve ölümünden önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar,
Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.

Tenkise tabi kazandırmalar miras bırakanın iradesi ile değiştirilemezler.

KİMLER TENKİS TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Miras bırakanın saklı paylı mirasçıları tenkis talebinde bulunabilir. Bununla birlikte dava şartları gerçekleştiği zaman mirasçıların alacaklıları ve iflas masası tenkis davası açabilir (TMK md.562).

3.KİŞİLERE KARŞI TENKİS TALEBİNDE BULUNULABİLİR Mİ?

Tenkis davası kötüniyetli 3.kişilere karşı açılabilir. Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1-1827 Esas 2021/625 Karar sayılı ilamı örnek olarak gösterilebilir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NEDİR?

HMK’nın 2. ve 11. Maddelerine göre miras bırakanın en son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemeleri kesin yetkili ve görevlidir.

TENKİS DAVASI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Tenkis davasında zamanaşımı mirasçıların öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinden, diğer tasarruflarda mirasın açılma tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle düşer. Tenkis iddiası def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Miras hukukundan kaynaklı olan uyuşmazlıkların farklı farklı hukuki çözümleri olabilmektedir. Bu nedenle problemin kaynağı ve çözümü konusunda doğru tespit ile ilerlemek gerekmektedir. Miras hukukunda uzman izmir miras davası avukatından miras davanız hakkında bilgi almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!