Mirasçılık Belgesi Veraset İlamı Nedir Nasıl Alınır? İzmir Miras Avukatı

Mirasçılık Belgesi Veraset İlamı Nedir Nasıl Alınır?

İzmir Miras avukatı olarak sıklıkla karşılaştığımız; veraset ilamı nedir ve nasıl alınır sorusunu izah etmemiz gerekirse;

Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi olarak adlandırılan belge ölen kişinin (murisin) mirasçılarını gösteren belgedir.

“4721 S.lı Türk Medeni Kanunu Madde 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. 

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.”

4721 S.lı Türk Medeni Kanununda yasal mirasçı, atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklıları için mirasçılık durumlarını gösterir belgeyi talep etme hakkı verilmiştir. Bu belgeyi mirasçılık belgesi yahut veraset ilamı olarak isimlendirmekteyiz.
Yasal mirasçıları tarafından noterlerden de talep edilebilmektedir. Ancak eski tarihlerde vefat edenler bakımından noterler mirasçılık belgesine verememektedir. Noterlerin veremediği veraset ilamları bakımından sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi talep edilmelidir. Çekişmesiz olarak yapılan yargılama sonunda veraset ilamı çıkarılır.

Veraset ilamında sadece veraset ilamını talep eden mirasçının değil tüm mirasçıların miras payları gösterilir. Veraset ilamının talep edilmesi halinde diğer mirasçılara ve vasiyet alacaklarına sulh hukuk mahkemesince tebliğ edilir.

Bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz edilmemesi halinde bu belge talep eden mirasçıya verilecektir. Ancak bir ay içerisinde itiraz eden mirasçı ya da vasiyet alacaklısı bir yıl içinde iptal ya da tenkis davası açmazsa itirazın etkisi ortadan kalkacaktır. Bu sebeple de talep eden mirasçıya veraset ilamı verilir. 

Mirasçılık belgesi kanunda açıkça yazılı olduğu üzere her zaman geçersizliği ileri sürülebilen bir belgedir. Ancak mirasçılık belgesi yani veraset ilamına karşı 1 aylık süresi içinde yapılan itirazlar durdurabilirken süresi içinde yapılmayan itirazlar bakımından ispat edilmesi gereklidir. Bu ispat yapılana kadar veraset ilamı geçerliliğini devam ettirecektir.

İzmir Miras Avukatının Rolü

Veraset ilamı başvurularında mirasçıların payları hesaplanırken eksiklik yahut yanlışlık yapılabilmektedir. Hatalı bir hesaplama olduğu tespit edildikten sonra süresi içinde itiraz edilmelidir. Aksi durumda mal paylaşımı yapılırken hatalı işlemlerin ortaya çıkabileceği bilinmelidir. Bu gibi durumların ortaya çıkmaması için; veraset ilamı başvurusu yapılırken ve izale-i şüyu davaları açılırken alanında uzman İzmir Miras Avukatı aracılığı ile yapılması önem arz etmektedir.

error: Content is protected !!