Kira Tespit Davası – Kira Artış Davası Avukatı

Kira Artış Davası ve Kira Artış Davası Avukatın Rolü Nedir?

Kira artış davaları ve Kira Artış davalarında avukatın rolü üzerine iş bu makale hazırlanmıştır.

Kira tespit davaları izmir avukatlık ofisi olarak sıklıkla karşımıza çıkan davalardandır. Kira Tespit Davası kiranın belirlenmesi, kiranın artırılması veya kiranın azaltılması için açılır.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Kira bedelinin belirlenmesi dışında, kira sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacaktır. Ancak kiranın belirlenmesi de sıklıkla taraflar arasında uyuşmazlığa neden olmaktadır.

Kira bedeli neye göre belirlenir? Kira bedelinde artış neye göre yapılır?

Yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları,
bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek
koşuluyla geçerlidir. Yani 12 aylık tüketici fiyat endeksinin altında bir oran belirlenebilirken üzerinde bir oran belirlenemeyecektir.

Taraflarca oran konusunda bir anlaşma yapılmamışsa ve taraflarca kira tespit davası açılmış ise kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki (tüfe) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenecektir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.

Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, aşırı ifa güçlüğü hali ayrıca değerlendirilecektir.

Beş yıl geçtikten sonra kira ücretinin belirlenmesinde, döviz değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılabilir?

Kira tespit davası veya kira artış davası her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Hak kaybına uğramamak için alanında uzman kira artış davası avukatından bilgi almanızı öneririz.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira
döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin
başlangıcından itibaren geçerli olur.

Kira artış davalarında avukat olarak ilke bakılması gerekli hususlardan bazılarını şöyledir; 5 yıllık kira döneminin dolup dolmadığı, taraflar arasındaki sözleşmede artış oranları, kira bedellerinin tüfe oranında artış yapılıp yapılmadığı, emsal kira bedelleri..

Kira tespit davalarında uzman izmir avukatımızdan destek almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bizimle iletişime geçin.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!