Miras Kalan Ev Nasıl Paylaşılır? İzmir Miras Avukatı

Ortaklığın Giderilmesi ve İzale i Şuyu Davası Nedir? İzmir Miras Avukatı

İzmir Miras Avukatı olarak; miras hukukunun en öne çıkan konularından biri olan miras kalan evin nasıl paylaşılacağı sorusu ile sıklıkla karşılaşmaktayız.

Mirasçılar muristen kalan ev üzerinde elbirliği ile mülkiyete sahiptir. Tüm mirasçıların rızası ile muristen kalan ev satılabilecektir. Ancak öncelikle daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere evleviyetle mirasçılık belgesi alınmalıdır. Daha sonrasında vergi dairesi ve belediye nezdinde veraset-intikal vergileri ödendikten sonra tapuya tescil yapılabilecektir. Bu işlemlerin akabinde satış kısmına geçilir.

Mirasçıların tamamının rıza göstermesi ile tapudan satış yapılabilecektir. Ancak tüm mirasçılar rıza göstermez ise Sulh hukuk mahkemesi nezdinde Ortaklığın Giderilmesi- İzale-i Şuyu Davası açılması gereklidir. Bu davayı mirasçılardan her biri açabilir. Bu dava ile söz konusu ev satılabilecektir.

Dava sırasında Mirasçılardan bir tanesinin aynen taksim talebinde bulunması üzerine mahkemece inceleme ve araştırma yapılır. Bunun sonucuna göre aynen taksim veya satış yönünde karar verilir. Ancak muristen kalan mirasın 1 tek ev olması durumunda aynen taksim mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Satış Suretiyle Ortaklık giderilecektir.

Bu taşınmazın satışı yetkili Satış Memurluğu veya İcra Dairesi tarafından açık arttırma şeklinde yapılır. Satışın yalnız ortaklar arasında yapılabilmesi için mirasçıların tamamının rızası gereklidir.

Ortaklığın Giderilmesi ve İzale-i Şuyu Davalarının hassasiyet  gerektiren davalar olması, sonuçları itibari ciddi sonuçlar ortaya çıkması göz önüne alınarak davanın sürüncemede kalmaması ve hak kayıplarının yaşanmaması bakımından alanında uzman bir İzmir Miras Hukuku Avukatı aracılığı ile takip edilmesi önem arz etmektedir.

error: Content is protected !!