Çocuklar İçin Kayyım Hangi Hallerde ve Nasıl Atanır?

Çocuklar için kayyım atanacak haller
-Bir işin görülmesinde çocuk ile yasal temsilcisi arasında meydana gelen yarar çatışması
-Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel bir durumun varlığı
-Soybağının kurulmasına ilişkin dava açılması gerekliliği

Çocuk ile yasal temsilcisi arasında yarar çatışması olması durumunda kayyım atanması;
Bir işin görülmesinde çocuk ile yasal temsilcisi arasında yarar çatışması meydana gelmesi durumunda ilgilisinin isteği üzerine veya kendiliğinden vesayet makamı temsil kayyımı atar. Vesayet makamı tarafından temsil kayyımı atanabilmesi için belirli şartların sağlanması gereklidir.
1- Kayyımın göreceği iş belirlenmelidir.
Yarar çatışması nedeniyle temsil kayyımı atanması için görülecek işin belirli nitelikte olması gerekir. İşin belirli olması gereği, öncelikle kayyımlığın geçiciliğine dayanır. Ayrıca yasal temsilci ile çocuğun yararının çatışması her zaman görülecek bir durum olmayıp belirli durumlarda gerçekleşir, dolayısıyla yarar çatışması da geçici nitelik taşır.
2- Yararı çatışan yasal temsilci belirlenmelidir.
Çocuk ile yararı çatışan yasal temsilci çocuğun velisi mi, vasisi mi yoksa kayyımı mıdır? Yapılacak kayyım ataması sırasında bu husus açıklığa kavuşturulmalıdır.
-Velayet tek başına kullanılıyorsa, yararı çocuğun yararı ile çatışan yasal temsilcinin temsil yetkisi o iş bakımından son bulur ve başkaca bir koşul aranmaksızın çocuğa temsil kayyımı atanır.
-Çocuk, vesayet altında ise, çocuğun yasal temsilcisi vasidir. Bir işte çocuğun yararı ile vasinin yararı çatışıyorsa vasinin temsil yetkisi sona erer ve çocuğa temsil kayyımı atanır. Yarar çatışması süreklileşirse vasi görevden alınır, ancak tek bir olaya özgü ise kayyım atanarak işin görülmesi, işin doğasına uygundur.
-Çocuğa atanan temsil kayyımının yararı, atama kararı verildikten sonra bir nedenle çocuğun yararı ile çatışırsa, kayyımın temsil yetkisi ve bununla birlikte kayyımlığı sona erer. Bu durumda çocuğa başka bir temsil kayyımı atanarak görülmesi amaçlanan iş görülür.

Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel bir durumun varlığı halinde kayyım atanması;
Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa ilgilisinin isteği üzerine veya kendiliğinden vesayet makamı bir temsil kayyımı atar. Vesayet makamı tarafından temsil kayyımı atanabilmesi için belirli şartların sağlanması gereklidir.
1-Yasal temsilcinin görevi belirlenmelidir.
Yasal temsilci bir engeli nedeniyle görevini yerine getiremediğinde çocuğa kayyım atanmalıdır.
2- Engeli ortaya çıkan yasal temsilci belirlenmelidir.
Görevini yerine getirmekte engeli ortaya çıkan yasal temsilci çocuğun velisi mi, vasisi mi yoksa kayyımı mıdır? Yapılacak kayyım ataması sırasında bu husus açıklığa kavuşturulmalıdır.
3- Engel durum belirlenmelidir.
Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel olan durumlar kendisinden kaynaklanan şekilde;
-Hastalık,
-Yokluk,
-Fiziksel veya zihinsel engel,
-Manevi engel,
-Yetersizlik veya
-Deneyimsizlik olabilir.
Bunun dışında yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel olan durumlar bir hukuk kuralı veya hukuksal durum nedeniyle de gerçekleşebilir.

Soybağının kurulmasına ilişkin dava açılması gerektiğinde kayyım atanması;
-Soybağının reddi davası bakımından;
Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl, her halde doğumdan başlayarak beş yıl içinde soybağının reddi davasını açar.
Çocuğun annesi veya babası çocuk adına dava açamaz; çünkü anne ve koca davalıdır. Dolayısıyla çocuk ile anne ve baba arasında doğrudan yarar çatışması vardır ve ebeveynlerin bu işte çocuğu temsil yetkisi yoktur. Bu nedenle çocuk, velayet altında ise çocuk adına açılacak soybağının reddi davası için bir temsil kayyımı atanması gereklidir ve bu doğrultuda kayyıma dava hakkı tanınmıştır.

Kayyımlık müessesinin önemine binean alanında tecrübe sahibi izmir avukatından destek almak önem arz etmektedir. İletişim sayfamızdan; iletişim kanalları üzerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Cevap Yazın