Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu – İzmir Avukat

Anonim Şirketlerde Avukat Zorunluluğu Nedir? Avukat İzmir

Anonim Şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin yasal yükümlülük 2001 yılında getirilmiştir. İzmir Avukat olarak bu zorunluluğun kapsamı ve cezalandırılması bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

2008 yılında birtakım değişiklikler gelmiş ve 2011 yılı sonu itibari ile de Anayasa Mahkemesi kararı netleşmiştir.

Bu zorunluluklar kapsamında belli şartlardaki anonim şirketler ve yapı kooperatifleri sözleşmeli veya sigortalı olarak avukat çalıştırmakla yükümlü hale getirilmiş ve cezai müeyyide getirilmiştir.

Avukatlık kanunu madde 35/3 e göre :

Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya
daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı
kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Ayrıca avukat bulundurma zorunluluğu hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on- altı(16) yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

TTK’nun 332’inci maddesi uyarınca anonim şirketlerin kurulması için öngörülen minimum sermaye miktarı 50.000.-TL’dir.

Sonuç itibarı ile esas sermaye miktarı 250.000.- TL sermaye ve fazlasına sahip Anonim Şirketler ya bordrolarında bir avukat çalıştıracak ya da sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı hizmet alacaklardır.

Bu zorunluluk,

  • Kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte; yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte,
  • Kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğuna Uymayan Anonim Şirketlere Uygulanacak İdari Para Cezası Nedir?

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre işbu hizmetin net aylık asgari tutarı 2022 yılı için yapı kooperatifleri için 5.500,00 TL olup anonim şirketler için 8.500,00 TL dir.

Ancak, avukat tarafından takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanan vekalet ücretinin, yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olması durumunda ise aradaki eksik miktar Anonim Şirket tarafından avukata ayrıca ödenecektir.

Anonim Şirketlerin bu hizmeti almamaları halinde işbu bedellerin brüt tutarının iki katı idari para cezası alması söz konusudur.

Bu yükümlülük kapsamında, anonim şirketlerin, merkezlerinin kayıtlı bulunduğu şehirdeki Baro Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazıların tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde cevap vermeleri gerekmektedir.

Anonim Şirketler; sözleşmeli avukat bulunduruyorlar ise istenilen döneme ait Avukatlık Sözleşmesi ile ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örnekleri veya sigortalı çalıştırılan avukatın maaş bordro örneklerini ilgili Baro Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir.

Avukat bulundurma yükümlülüğü altında olan anonim şirketlerin yüklü miktarda idari para cezaları ile muhatap olmamak için bu yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Bu anlamda GÖZEL HUKUK BÜROSU olarak; anonim şirketlerin ve kooperatiflerin sözleşmeli avukatlıklarının zorunlu sözleşmeli avukatlık hizmetinin verilmesi, davaların takibi ve hukuki danışmanlık verilmesi konularında izmir avukatlık ofisi olarak hizmet vermekteyiz.

Detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!