Etiket

boşanma avukatı

Çocuğa Kayyım Nasıl Atanır ? İzmir Avukat

Çocuklar için kayyım atanacak haller -Bir işin görülmesinde çocuk ile yasal temsilcisi arasında meydana gelen yarar çatışması -Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel bir durumun varlığı -Soybağının kurulmasına ilişkin dava açılması gerekliliği

Nafakanın azaltılması veya kaldırılması dilekçe örneği

İZMİR …. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI          : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres DAVALI          : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres KONU             : Ödemekte olduğum yoksulluk ve iştirak nafakalarının kaldırılması veya bu nafakalarda indirim yapılması talebimden ibarettir. AÇIKLAMALAR …… Aile...
error: Content is protected !!