Kirasını Alamayan Ev Sahibi Kapı Kilidini Değiştirebilir mi?

Tahliye davası açmadan yahut tahliye davasının sonucunu beklemeden kapı kilitlerini değiştiren ev sahibi bakımından hakkı olmayan yere tecavüz suçu oluşur mu?

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2014 ve 2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan değerlendirmede ev sahibi, kiracının kiraya verilen eve ait kira bedellerini ödememesi durumunda tahliye davası açmaksızın yahut davanın neticesini beklemeksizin evin kapı kilidini değiştiren ev sahibinden kiracının şikayetçi olması halinde Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 154/1 hükmü gereği “hakkı olmayan yere tecavüz” suçundan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilebilecektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu

Madde 154- (1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilebilir.

….

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/6511 Esas,  2014/20124 Karar

MAHKEMESİ : İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 12/06/2012

NUMARASI : 2011/1075 (E) ve 2012/746 (K)

SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini, kirayı alamadıklarından bahisle değiştirmek suretiyle kiracı olan şikayetçinin faydalan- masına engel oldukları anlaşılmakla; sanıklara atılı hakkı olmayan yere tecavüz suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 17.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

….

Özel kişiler arasında yapılan bir sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmemesi sonucu tarafların her ne kadar sözleşmeyi usulüne uygun olarak fesh etme imkanı olsa hukukun tanımış olduğu yollardan gidilmemesi sonucu telefasi güç zararlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenlerle kişilerin gayrimenkul davalarına ilişkin hukuki sorun ve uyuşmazlıklarında uzman bir avukata danışmaları önem arz etmektedir. Gayrimenkul Hukukunun incelikleri ve önemi gereği İzmir’de avukatlık hizmeti veren hukuk büromuz İzmir gayrimenkul avukatı olarak proaktif çalışmalar ile müvekkillerine ilişkin davalarda fark oluşturmaktadır.

1 Response
  1. deniz

    8 aydir kira alamadigim icin ihtar cekip kapinin kilidini degistirmemde sikinti olmadığını soylemisti bir avukat arkadas sizce durum boyle midir?

Cevap Yazın

error: Content is protected !!