İhtiyati Tedbir Nasıl Kaldırılır?

İhtiyati tedbirin kaldırılabileceği haller kanunda açık şekilde belirlenmiştir. HMK’nın 394. maddesinde “tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.” denilerek tedbirin kaldırılması amacıyla itiraz yapılabilecek süre ve yol açık şekilde belirlenmiştir.

Davalı taraf mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararına karşı süresi içerisinde itiraz yoluna giderek verilen ihtiyati tedbiri kaldırabilecektir.

Davalı tarafça bu süre içerisinde tedbire itiraz edilmemiş ve tedbirin itiraz yolu ile kaldırılması için hukuken öngörülen süre geçmiş ise; ihtiyati tedbirin kaldırılabileceği kanunlarca tanımlanmış 3 hal vardır.

Bunlardan ilki HMK 395’te düzenlenen teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması halidir.

İkincisi HMK 396’da düzenlenen durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması halidir.

Üçüncüsü ise HMK 397/2’de düzenlenen nihai kararın kesinleşmesi halidir.

Hukuki uyuşmazlıkların mahiyetinin derinliği ve sonuçlarının önemi alanında uzman avukatlardan destek almanın lüzumunu ortaya çıkarmaktadır. Hukuki uyuşmazlık ve davalarınız için tarafımızdan destek almak için lütfen iletişim kanallarımız ile bize ulaşın.

3 Responses
  1. Gözel Hukuk & Danışmanlık

   Merhaba,

   Yazımıza konu tedbir; ihtiyati tedbir kararıdır.
   Çocuklara ilişkin uygulama alanı bulan diğer kanunlarda örneğin; Çocuk Koruma Kanunu veya 6284 kapsamında verilen tedbir kararları bu yazının dışındadır.
   Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen tedbirlere ilişkin bilgi için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

   Ofisimizden hukuki danışmanlık almak için lütfen iletişim kanallarımızı kullanın.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!