Hukuk Davası İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği – Avukat

İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMLİDİR!


İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR … … HUKUK MAHKEMESİNE

İzmir,../../….

DOSYA NO :

İSTİNAF EDEN

DAVACI ( DAVALI) : izmir avukat

VEKİLİ :

DAVALI (DAVACI) :

VEKİLİ :

KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin ../…/… tarih ve 2019/…. E 2020/…. K sayılı kararına karşı istinaf başvurumuz hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ : ../../2020

AÇIKLAMALAR

1) GENEL AÇIKLAMALAR VE DAVANIN ÖZETİ

…….

2) USUL BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

…..

3) ESAS YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ

……

İstinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve ….. Hukuk Mahkemesinin dosyasında arz ve izah olunan ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

1) İstinaf başvurumuzun kabulü ile …. Hukuk Mahkemesinin 2019/.…E, 2020/.…. K sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davanın kabulüne (davanın reddine) karar verilmesini;

2) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı (davalı) tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

İstinaf Yoluna Başvuran

Davacı (Davalı) Vekili

İzmir Avukat

Cevap Yazın

error: Content is protected !!