Kategori

GAYRİMENKUL HUKUKU

İzmir gayrimenkul avukatı olarak gayrimenkuller ve kişilerin mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler nedeniyle karşı karşıya kalınan ecrimisil, kamulaştırma, izale- şuyu davaları gibi hukuki uyuşmazlıklarda hızlı ve etkili şekilde rol alarak başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Kira Tespit Davası – Kira Artış Davası Avukatı

Kira tespit ve artış davaları izmir avukat olarak sıklıkla karşılaştığımız; kiranın artırılması, azaltılması ve belirlenmesi için açılır.

Tenkis Davası Nedir? Miras Davası Avukatı

Mirasçıların ihlal edilen miras paylarına ait hakları tenkis talepli miras davası aracılığı korunabilmektedir. - İzmir Miras Avukatı

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmanın hukuki mahiyeti ve sonuçlarının ciddiyeti göz önüne alındığında alanında uzman bir avukat aracılığı ile takip edilmesi önem arz etmektedir. İş bu kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmalara ilişkin olarak yaşadığınız uyuşmazlıklarla ilgili alanında uzman avukatımızdan destek almak için...

İhtiyati Tedbir Nasıl Kaldırılır?

İhtiyati tedbirin kaldırılabileceği haller kanunda açık şekilde belirlenmiştir. HMK'nın 394. maddesinde "tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.

Kefalet Sözleşmesinde Eş Rızası – İzmir Avukat

İzmir Avukat Ofisi olarak kefalet sözleşmesinde eş rızası etkisini; hem şekil hem de Yargıtay kararları bağlamında değerlendirilmesidir.
1 2
error: Content is protected !!