Kategori

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemeleri, Asliye ceza mahkemeleri, savcılık, emniyet, askeriye, karakollar, ceza ve infaz kurumları, Yargıtay, İstinaf Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ceza davaları ve hukuki süreçlerde izmir ceza avukatı hizmeti verilerek kişilerin yapılan mahkemelerde hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır.

24/10/2019 Tarihli – Yargı Reformu Paketi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7188                                                                                                          Kabul Tarihi: 17/10/2019  MADDE 1 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Baro levhasına yazılı olan ve en az on...

Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklik ve Kesinleşmiş Kararlara 15 günlük İstinaf Hakkı (Yargı Reformu Paketi)

Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişikle beraber 24/10/2019 da resmi gazetede yayımlanarak yasalaşan kanunla birlikte temyiz yolu kapalı olan ve bu nedenle yalnız istinaf kanun yoluna başvurulabilen bazı suçlar için temyiz yoluna başvuru imkanı getirilmiştir. İstinaf aşamasında kesinleşmiş ve yasal engel nedeniyle temyiz...

Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı İzmir

Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Karakolları ve Cezaevleri nezdinde Ceza Avukatı İzmir ve Ağır Ceza Avukatı İzmir olarak sanık ve şüpheli müdafiliği görevlerini İzmir ve tüm Türkiye'de üstlenmektedir.

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) 5237 Sayılı Kanun

Tük Ceza Kanunu 5237 Sayılı Kanun Güncel Hali

Bilişim Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler – İzmir Bilişim Avukatı

İzmir bilişim avukatı olarak hayatın her kademesinin online ve bilişim dünyasına taşındığı günümüzde bilişim hukukun ve bu alandaki çalışmalarımız daha önemli olmaya başlamıştır. Bilişim avukatı çalışma alanları: İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali ve korunması (Manevi Tazminat Davaları),İnternete erişimin engellenmesi,Siber saldırılar,Sosyal medya (Facebook,...

Kasten Yaralama Suçu Nedir? İzmir Ceza Avukatı

Kasten Yaralama Suçu Nedir? İzmir ceza avukatının çalışma konularından olan kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kasten yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna kasten verilen bir zararı, bir kimsenin vücuduna acı veren sağlık veya algılama yeteneğini etkileyen fiillerin...

Ceza Yargılamalarında Uzlaşma Nedir? İzmir Ceza Avukatı

İzmir Ceza Avukatı olarak uzlaşmanın usulü ve sonuçları hakkında pek çok soruya cevap olması için uzlaşma hakkında bilgi vermesi için bu yazı hazırlanmıştır. Suçtan zarar gören kişinin suçun şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma ile şikayetten vazgeçme birbirlerinde ayrıdır....

Yapılan İç Beden Aramasının Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlali

Kolombiya vatandaşı olan kadın başvurucu; Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra havaalanındaki tedirgin davranışlarından şüphelenilmesi üzerine kolluk görevlilerince polis merkezine götürülmüş ve yapılan kontrol esnasında üzerinde uyuşturucu madde bulunmuştur. Başvurucunun yargı sürecinde dile getirdiği iddiaya göre, polis merkezi tuvaletinde bir kadın kolluk görevlisi tarafından...

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu – İzmir Ağır Ceza Avukatı

Uyuşturucu madde ticareti suçu ağır ceza mahkemelerinde izmir ağır ceza avukatı olarak sıklıkla karşılaştığımız davalardan biridir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi Türk Ceza Kanunu madde 188 gereği yirmi yıldan otuz yıla kadar...

Terör Örgütü Propagandası Suçu Nedir? İzmir Ceza Avukatı

Terör örgütü propagandası suçu Türk Ceza Kanunu Madde 220/8 de hüküm altına alınmıştır. Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişiler bu suç kapsamında cezalandırılmaktadır. Ceza miktarı ise...
1 2 3 4
error: Content is protected !!