Kategori

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemeleri, Asliye ceza mahkemeleri, savcılık, emniyet, askeriye, karakollar, ceza ve infaz kurumları, Yargıtay, İstinaf Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ceza davaları ve hukuki süreçlerde izmir ceza avukatı hizmeti verilerek kişilerin yapılan mahkemelerde hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır.

Korona (Covid-19) Yakalanma İş Kazası Olarak Değerlendirilebilir mi? İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İşçinin Koronavirüs salgın hastalığına çalıştığı iş nedeniyle yakalandığının tespit edilmesi halinde iş kazası olarak değerlendirilecektir. İşverenin; yükümlülüklerine aykırı hareket etmiş olması halinde hukuki ve cezai sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

İnfaz Paketinin Getirdikleri

TBMM Genel Kurulunda 14/4/2020 tarihinde kabul edilen Kanunla başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik...

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Uzun Süredir Tartışılan İnfaz Affından Sonra Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Mecliste Kabul Edildi. İnfaz affı beklentisi sonrası komisyondan geçen infaz düzenlemeleri meclisten geçti, Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanun metni neler getiriyor. Kabul edilen yasanın tam metni..

Kolluk Kuvvetine Yakalanmamak İçin Kaçan Şüphelilerin Kaçması Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturmaz

“Görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen...

Terör Örgütüne Üyelik Suçu Nedir? Ceza Avukatı

Örgüte Üyelik Suçu Türk Ceza Kanununda tanımlanmıştır. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulmuş ve örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından terör suçlarını işlemeye elverişli olan bir örgüte üyelik halinde söz konusu olabilecek bir suçtur. Bir örgütün...

Şüphelinin Aynı Olayla İlgili Kollukta Alınan İkinci İfadenin Delil Kabul Edilemeceği

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir.Ceza Yargılamalarında usuli işlemlerin önemi ve sonuçları değerlendirildiğinde etkili bir savunma için alanında uzman bir ceza avukatından destek almak önem arz etmektedir.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Yasa Dışı Bahis Oynama ve Oynatma Suçu Nedir? İlgili Kanun Maddeleri

Yasa Dışı Bahis Oynama ve Oynatma Suçu Nedir? İlgili Kanun Maddeleri Nelerdir? Ceza Miktarları Nelerdir? Yasa Dışı Bahisten Elde Edilen Gelir (Para) Ne Olur

Ceza Yargılamalarında İstinafa Başvuru ve Temyiz Edilebilir İstinaf Kararları

Ceza Dava Süreçleri ve Ceza Mahkeme Aşamaları Ceza yargılamaları hukukumuzda olağan olarak 3 aşamalıdır. Ceza yargılaması öncelikle ilk derece mahkemeleri olan  Ağır ceza mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde başlar. İlk derece ceza mahkemelerinden verilen hüküm kesinleşmeden...

Radar Cezasının İptali – İzmir Avukat

Radar cezası nedeni ile Isparta Sulh Ceza Mahkemesine yapılan itiraz ile cezalandırma sınırından 1 km fazla hızla gidildiği tespit olunan sürücü hakkında; 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük değerde olduğu, radar...
1 2 3 4
error: Content is protected !!