Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklik ve Kesinleşmiş Kararlara 15 günlük İstinaf Hakkı (Yargı Reformu Paketi)

Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişikle beraber 24/10/2019 da resmi gazetede yayımlanarak yasalaşan kanunla birlikte temyiz yolu kapalı olan ve bu nedenle yalnız istinaf kanun yoluna başvurulabilen bazı suçlar için temyiz yoluna başvuru imkanı getirilmiştir. İstinaf aşamasında kesinleşmiş ve yasal engel nedeniyle temyiz edilememiş olan dosyalar da kapsama alınmış olup bu dosyalar için temyiz hakkı verilmiştir. Bu hakkın kullanımı ise kanunun Resmi Gazete yayım tarihinden (24.10.2019) itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılarak 8 Aralık 2019 tarihinde son bulacaktır.

Yargı Reformu ile hangi suçlar bakımından temyiz hakkı getirilmiştir

 • Hakaret Suçu (madde 125, üçüncü fıkra),
 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu(madde 213),
 • Suç İşlemeye Tahrik Suçu (madde 214),
 • Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (madde 215),
 • Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu (madde 216),
 • Kanunlara Uymamaya Tahrik (madde 217),
 • Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (madde 299),
 • Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama (madde 300),
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama (madde 301),
 • Silâhlı Örgüt Suçu (madde 314),
 • Halkı Askerlikten Soğutma Suçu (madde 318), suçları.
 • Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrası, 31. maddesi ve 32. maddesinde yer alan suçlar CMK m. 286/3’te tahdidi olarak sayılarak temyiz kapsamına alınmıştır.

Güncel olarak Cumhurbaşkanına hakaret ve basit hakaret suçu, örgütlü suçlar, terör örgütüne üyelik, terör örgütüne yardım, terör örgütü propagandası, Fetö davaları, bazı bilişim suçları bu kapsamda istinafta kesinleşmiş ise 15 günlük süre içerisinde temyiz başvurusu yapılarak yargılamanın devamı ve kesinleşmenin kaldırılması imkanına kavuşacaktır.

İstinaf mahkemesinde temyiz edilmeden kesinleşip hükümlü durumunda olan yahut hükmünü tamamlayanlar için getirilen 15 günlük temyiz hakkı için 15 gün içinde temyiz dilekçesi verilmesi gereklidir. Detaylı bilgi için tıklayın.

1 Response

Cevap Yazın

error: Content is protected !!