Gözel Hukuk

Gözel Hukuk & Danışmanlık

Kolluk Kuvvetine Yakalanmamak İçin Kaçan Şüphelilerin Kaçması Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturmaz

“Görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen...

Terör Örgütüne Üyelik Suçu Nedir?

Örgüte Üyelik Suçu Türk Ceza Kanununda tanımlanmıştır. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulmuş ve örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından terör suçlarını işlemeye elverişli olan bir örgüte üyelik halinde söz konusu olabilecek bir suçtur. Bir örgütün...

Şüphelinin Aynı Olayla İlgili Kollukta Alınan İkinci İfadenin Delil Kabul Edilemeceği

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir.Ceza Yargılamalarında usuli işlemlerin önemi ve sonuçları değerlendirildiğinde etkili bir savunma için alanında uzman bir ceza avukatından destek almak önem arz etmektedir.

Özel Günlerin Unutulması ve Sosyal Ortamlarda Eşin Yalnız Bırakılması Boşanma Sebebidir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ” Özel günlerin unutulması ve sosyal ortamlarda eşin yalnız bırakılması boşanma sebebidir.” Esas No: 2015/20218 Karar No: 2016/13513 Karar Tarihi: 04.10.2016 ÖZET: Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve...

Anlaşmalı Boşanma Nedir Nasıl Yapılır? Anlaşmalı Boşanmada Avukat Olmalı mı?

Anlaşmalı Boşanma Nedir ve Nasıl Yapılır? Anlaşmalı Boşanmada Avukat Olmalı mı?

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Yasa Dışı Bahis Oynama ve Oynatma Suçu Nedir? İlgili Kanun Maddeleri

Yasa Dışı Bahis Oynama ve Oynatma Suçu Nedir? İlgili Kanun Maddeleri Nelerdir? Ceza Miktarları Nelerdir? Yasa Dışı Bahisten Elde Edilen Gelir (Para) Ne Olur

Ceza Yargılamalarında İstinafa Başvuru ve Temyiz Edilebilir İstinaf Kararları

Ceza yargılamaları hukukumuzda olağan olarak 3 aşamalıdır. Ceza yargılaması öncelikle ilk derece mahkemeleri olan  Ağır ceza mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde başlar. İlk derece ceza mahkemelerinden verilen hüküm kesinleşmeden önce resen yahut ilgililerce itiraz edilebilmektedir. Bu...

Mirasın Reddi

Mirasın reddi yasal ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabilir. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine kayıtsız ve şartsız beyanla yapılır.
1 2 3 4 5 7