Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası İtirazı Avukatın Rolü

Yasa dışı bahis cezası avukat olarak baktığımızda uygulamada genel olarak bahis oynanmasına aracılık yapan kişiler ile banka transferi olan kişilere ceza kesildiğini görmekteyiz.

Yasa dışı bahis  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre cezalandırılmaktadır. Bu para cezası Kabahatler Kanunu madde 25 e göre hazırlanarak cezalandırılana tebliğ edilir.

(1) İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

a) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,

b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, açık bir şekilde yazılır.

Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.

Bu kanuni gereksinimlerin eksikliğinin tespiti halinde kendiniz veya bir avukat aracılığı ile yasa dışı bahis cezasına itiraz edilmesi gerekmektedir.

Süresi içerisinde soruşturulmayan veya tamamlanmayan bir soruşturma nedeni ile ceza zamanaşımı ortaya çıkmaktadır. Ceza uygulanamayacaktır. Uygulanan cezalar kaldırılması gerekmektedir.

Yasa Dışı Bahis Cezası Memuriyete Engel Midir?

Bahis cezası sicile işlememekte aynı zamanda memuriyete engel olmamaktadır.

Yasa Dışı Bahis Cezasına İtiraz Nereye Yapılır? Avukatın Rolü Nedir?

Bahis cezasını kaldırmak için 15 gün içerisinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılamayan başvurularda usulsüz tebligat olup olmadığı incelenmesi gerekmektedir. Yasa dışı bahis cezasına itirazda avukatın rolü çok önemlidir. Şöyleki cezanın kanuna uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, hukuken bir eksiklik olup olmadığı, kişilerin mağdur edilip edilmediğini denetlemesini yapılması ve itirazın hazırlanması ile takibinde ceza avukatı olarak önemli rol oynamaktadır.

Yasa Dışı Bahis Cezası Ne Kadardır?

Bahis oynama ceza miktarları alt ve üst sınırı kanunda belirtilmiştir. Yıldan yıla değişen bu miktarlar 2019 yılı için alt sınır 8.881,00 TL iken 2022 yılında 12.000,00 TL olmuştur.

Yasa dışı bahis cezasında kolluk tarafından ifade alınabileceği gibi ifade alınmaksızın da cezalandırılma yapılmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Cezasına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İdari Para Cezası evraklarını detaylı bir şekilde inceleyip itiraz yoluna gidilebilmektedir. Ayrıca 15 gün içinde yapılan ödemelerde %25 indirimli olarak ödeyebileceğinizi de unutmayın.

Yasa Dışı Bahis Oynama Zamanaşımı Var Mı?

Usulüne aykırı olarak idari para cezasının uygulanması mümkün değildir. 3 yıllık zamanaşımı geçmiş bir eylem için kabahatler kanuna göre 50.000,00 TL altında cezalandırılma yapılması mümkün değildir.

Yasa Dışı Bahis Cezası Avukat – Danışın!

Tarafınıza ulaşan yasa dışı bahis oynama idari para cezası hakkında avukata danışmak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bize ulaşın. İdari para cezasının iptali ve dilekçesinin hazırlanması pek çok detayı barındırmaktadır. Alanında uzman izmir ceza avukatına ulaşmak için arayınız.

İletişim: https://www.gozel.av.tr/iletisim/

Diğer makalelerimize buradan göz atabilirsiniz.

1 Response

Cevap Yazın

error: Content is protected !!