İcra Reddiyat Dilekçe Örneği – İzmir Avukat

T.C İZMİR … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir, 01/01/2021

Dosya No: 2021/… Esas

Yapılan satış/tahsilat ile yukarıda dosya numarası yazılı dosyamıza … , … TL yatırılmıştır. Dosyada herhangi bir araştırılacak husus kalmamıştır. Dosyaya yatan paranın tarafımıza reddiyatının yapılmasını vekaleten talep ederiz.

Alacaklı Vekili

Avukat

Cevap Yazın

error: Content is protected !!