Etiket

icra avukatı

İcra Reddiyat Dilekçe Örneği – İzmir Avukat

Yapılan satış/tahsilat ile yukarıda dosya numarası yazılı dosyamıza ... , ... TL yatırılmıştır. Dosyada herhangi bir araştırılacak husus kalmamıştır. Dosyaya yatan paranın tarafımıza reddiyatının yapılmasını vekaleten talep ederiz.

İlamsız İcra Takibine İtiraz – Dilekçe Örneği

İlamsız İcra Takibine İtiraz - Dilekçe Örneği | İlamsız icra takiplerinde itiraz süresi 7 gündür. İlamsız icra takipleri süresi içerisinde itiraz edilmez ise kesinleşir.Kesinleşen icra takibi sonucunda; alacaklının malvarlığınıza haciz koyma hakkı doğar.
error: Content is protected !!