Etiket

İcra Reddiyat Dilekçe Örneği

İcra Reddiyat Dilekçe Örneği – İzmir Avukat

Yapılan satış/tahsilat ile yukarıda dosya numarası yazılı dosyamıza ... , ... TL yatırılmıştır. Dosyada herhangi bir araştırılacak husus kalmamıştır. Dosyaya yatan paranın tarafımıza reddiyatının yapılmasını vekaleten talep ederiz.
error: Content is protected !!