Zimmet Suçu ve Cezası Nedir? İzmir Ceza Avukatı

Zimmet Suçu Türk Ceza Kanunda düzenlenmiş suçlardan biridir. Zimmet suçu, kamu görevlisinin kendisine görevi nedeni ile kendisine devredilmiş yada koruma ve gözetimi sorumluluğuna bırakılan malı görevine aykırı olarak kendisi veya bir başkasının zimmetine geçirmesi ile oluşabilecek bir suçtur.

TCK Madde 247 Zimmet suçu kanunlaştırılmış ve ceza miktarı 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

“Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Zimmet Suçu Bakımından Hileli Davranışlar Nitelikli Hal Olarak Belirlenmiştir.

“Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Zimmet Suçunun malın geçici süre kullanıp iade edilmek üzere zimmete geçirilmesi cezada yarı oranına kadar indirim sebebi yapılmıştır.

“Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.”

Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık

  • Soruşturma Başlamadan Önce Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık

“Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

  • Kovuşturma başlamadan Önce Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık

“Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.”

  • Hükümden Önce Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık

“Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.”

– Malın Değerinin Azlığı Nedeni ile Zimmet Suçunda İndirim

Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

Zimmet Suçunun önemi ve sonuçlarının hassasiyeti dikkate alınarak söz konusu suçla ilgili bir yargılama başlamadan veya başlamış bir yargılamada alanında uzman bir ceza avukatına danışmak önem arz etmektedir. Alanında uzmanlaşmış ceza avukatından destek almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bize danışabilir ve bizden destek alabilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

Cevap Yazın

error: Content is protected !!