Gözel Hukuk

Gözel Hukuk & Danışmanlık

İdari Gözetim Kararı Nedir? Nasıl Uygulanır?

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır:*Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,*Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,*Sahte ya da asılsız belge kullananlar,*Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,*Kamu düzeni, kamu güvenliği...

Miras Bırakanın Ölümünden Önce Yapmış Olduğu Tasarruflara Karşı Ne Yapılabilir?

Miras Bırakanın Ölümünden Önce Yapmış Olduğu Tasarruflara Karşı Ne Yapılabilir? Miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu tasarruflardan saklı payı zedelenen mirasçılar  tenkis davası ile bu haklarını ileri sürebilme imkanına sahiptir. Bu dava ile miras bırakanın yapmış olduğu kazandırmalar tamamen ya da kısmen...

Mirasçılık Belgesi Veraset İlamı Nedir Nasıl Alınır?

Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi olarak adlandırılan belge ölen kişinin (murisin) mirasçılarını gösteren belgedir. “4721 S.lı Türk Medeni Kanunu Madde 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.  Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin...

Yasal Mirasçı (çocuk, eş, anne-baba..) mirasçılıktan nasıl çıkarılır?

Türk hukukunda mirasçılıktan çıkarma – mirastan men işlemi, miras bırakanın (murisin) ölüme bağlı bir tasarruf ile (vasiyetname vs.) saklı paya sahip olan mirasçılarını(eş, çocuk,anne-baba..) mirastan uzaklaştırma halidir. Her ne kadar Medeni Kanun kapsamında bazı yasal mirasçıların saklı payları bulunmakta ve miras bırakanın...

Miras Kalan Evin Paylaşılması Nasıl Yapılır? Ortaklığın Giderilmesi ve İzale i Şuyu Davası Nedir?

Mirasçılar muristen kalan ev üzerinde elbirliği ile mülkiyete sahiptir. Tüm mirasçıların rızası ile muristen kalan ev satılabilecektir. Ancak öncelikle daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere evleviyetle mirasçılık belgesi alınmalıdır. Daha sonrasında vergi dairesi ve belediye nezdinde veraset-intikal vergileri ödendikten sonra tapuya tescil yapılabilecektir....

Amerika’da Göçmenlik Başvurusu

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak olan göçmenlik veya mültecilik başvurularında alanında uzman göçmen avukatından destek almak yapılan başvurunun sonucu bakımından hayati öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 299 da tanımlanmıştır. Hakaret suçunun özelleşmiş hali olarak görülmekte ve bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması karşısında mutlaka alanında uzman bir ceza avukatından destek alınmalıdır.

İhtiyati Tedbir Nasıl Kaldırılır?

İhtiyati tedbirin kaldırılabileceği haller kanunda açık şekilde belirlenmiştir. HMK'nın 394. maddesinde "tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.
1 5 6 7