Anlaşmalı Boşanma Nedir Nasıl Yapılır? İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Nedir ve nasıl yapılır? İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatının anlaşmalı boşanma davasına etkisi nedir?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların her ikisinin de rızası ile yapılan boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası doğru yönetildiğinde tek celsede tamamlanan aile mahkemelerinde görülen bir boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davasına, anlaşmalı boşanma davaları ise çekişmeli boşanma davalarına dönüştürülebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davaları kanunun aradığı belli şartlarda açılabilmektedir. Türk Medeni kanunu madde 166/3 hükmünde anlaşmalı boşanma şartları açıklanmıştır. Anlaşmalı Boşanma davasının şartlarını sıralamak gerekirse:

  • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması
  • Eşlerin birlikte başvurmaları veya bir eşin diğerinin açmış olduğu davayı kabul etmesi
  • Tarafların boşanmanın sonuçlarına dair protokol sunmaları
  • Eşlerin boşanma iradelerini serbestçe açıklamaları
  • Tarafların mahkemede anlaşmalı boşanma protokolünü okuyup kabul etmeleri
  • Protokolün hakim tarafından onaylanması gereklidir.

Ancak bu şartların tamamı yerine getirildiği zaman anlaşmalı boşanma davası başarılı olabilecektir.

Ancak tarafların şartları sağlamadığı veya anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından kabul edilemez kabul edildiği durumda anlaşmalı boşanma talebi reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yapılan Temel Hatalar

Anlaşmalı boşanmada tarafların yaptığı temel eksiklerden bir tanesi maddi bakımdan kesin hüküm doğuracak anlaşmalı boşanma protokolüne yeteri kadar önem vermeden protokolü imzalamalarıdır.

Şu iki husus anlaşmalı boşanmada çok önemlidir.

1. Yalnız boşanma gerçekleşmesi için yapılan protokollerde gelecekte kabul edilemez maddi unsurlar ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla gördüğümüz üzere; boşanma evresinde öncelikli görünmeyen ve sonuçları ciddi olarak düşünülmeden anlaşmalı boşanma protokolleri imzalanmaktadır. Bu şekilde uzmanından bilgi alınmadan imzalanan anlaşmalı boşanma protokolleri ile alınan boşanma kararları ileriye yönelik olarak pek çok probleme neden olmaktadır. Ancak bu kararlar büyük oranda değişiklik yapılması mümkün değildir. Değişiklik ihtimali olan olan bazı konularda ise dava açılması zarureti vardır.

2. Bir diğer konu ise kanuni şartlar oluşmadan anlaşmalı boşanma davası açmaktır.

Başarılı bir şekilde hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma davasında çok kısa sürede sonuca ulaşmak mümkündür. Anlaşmalı boşanmanın istenildiği gibi kısa sürede sonuçlanması tarafların ve taraf avukatların boşanma davasının ilk duruşmasında mahkemeye sunacakları beyanları ile yakından ilgilidir. Şöyle ki taraflar ve taraf avukatları hakimin takdir yetkisini kullanma hakkı olduğu konularda, özellikle velayet ve kişisel ilişkinin kurulmasında duruşma sırasında önemli bir görev düşmektedir.

Tarafların anlaşmaya vardıkları protokolde gerekli şartlarda noksanlıklar bulunması nedeniyle davanın bir süre sürüncemede kalması yahut çekişmeli boşanmaya dönüşmesi de mümkündür.

Bu nedenlerle Boşanma davalarının hassasiyeti ve sonuçlarının ehemmiyeti göz önüne alınarak alanında uzman İzmir Boşanma Avukatı aracılığı ile davaların takibi önem arz etmektedir.

1 Response
  1. Gönül

    Boşanma sürecimde yanımda olup, anlaşmalı boşanma davamızı 1 ay dahi sürmeden tamamlayarak kesinleştirdiniz. Boşanma davamda iyi ve anlayışlı bir boşanma avukatıyla çalışmış olmak benim için büyük bir şans oldu, teşekkürler.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!