Etiket

yargıreformupaketi

Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklik ve Kesinleşmiş Kararlara 15 günlük İstinaf Hakkı (Yargı Reformu Paketi)

Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişikle beraber 24/10/2019 da resmi gazetede yayımlanarak yasalaşan kanunla birlikte temyiz yolu kapalı olan ve bu nedenle yalnız istinaf kanun yoluna başvurulabilen bazı suçlar için temyiz yoluna başvuru imkanı getirilmiştir. İstinaf aşamasında kesinleşmiş ve yasal engel nedeniyle temyiz...
error: Content is protected !!