Korona (Covid-19) Yakalanma İş Kazası Olarak Değerlendirilebilir mi? İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İş Kazası Nedir?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu madde 13’de iş kazası hüküm altına alınmıştır.Bu hükümde iş kazası; işyerinde veya iş gereklilikleri nedeniyle meydana gelen, kimi zaman ölüme sebebiyet veren veya ruhen ya da bedenen zarara uğratan olay olarak kabul edilmiştir.

İşverenin Alması Gerekli Önlemler Nelerdir?

Bu nedenle işverenin olabilecek iş kazalarını engellemek için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve bu önlemleri değişen şartlara göre düzenlemesi gerekmektedir. Korona (Covid-19) bağlamında işveren aldığı önlemleri işçiye anlatmalı, çalışma ortamını virüsün bulaşılıcılığına göre ayarlaması ve ihtiyaç duyulan tüm korunma ekipmanını vaktinde tedarik etmelidir. Ayrıca korunma için evden çalışma veya kısa çalışma gibi tedbirleri de değerlendirmeli orantılı ve ihtiyaca göre düzenlemesi gereklidir.

İşverenin Sorumluluğu Ne Zaman Ortaya Çıkar?

İşverenin, iş kazası nedeniyle ortaya çıkan zarar ile ilgili sorumluluğu ve dolayısı ile oluşan tazmin sorumluluğu kusuru oranında olacaktır. Ayrıca bu değerlendirme yapılırken zarar ile kurulacak illiyet bağının ölçüsüde değerlendirilecektir. İş kazasında aranan illiyet bağı; zararın işyerinde veya işin gereklilikleri sebebi ile meydana gelmesi ile kurulmuş olacaktır.

Kaza ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağı kurulmasına rağmen işveren, gerekli bütün önlemleri aldığını ispat etmesi halinde “küresel salgın” (pandemi) nedeni ile mücbir sebep-kaçınılmazlık İlkesi gereği sorumluluğu ortadan kalkabileceği gibi hakkaniyet indirimi uygulanarak bir tazminata da hükmedilebilecektir. İşverenin sorumluluğunu kaldırabilecek diğer haller ise Zarar Gören İşçinin Ağır Kusuru ve Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru durumlarında ortaya çıkabilecektir.

Sonuç olarak; işçinin Koronavirüs salgın hastalığına çalıştığı iş nedeniyle yakalandığının tespit edilmesi halinde iş kazası olarak değerlendirilecektir. İşverenin; yükümlülüklerine aykırı hareket etmiş olması halinde hukuki ve cezai sorumluluğu ortaya çıkacaktır. İş hukukundan kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların değerlendirme ve çözümlerinde iş hukuku alanında uzman bir avukattan destek almak uyuşmazlıkların mahiyeti itibari ile önem arz etmektedir. İzmir avukat desteği ve hukuki danışmanlık için tıklayınız.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!