Yabancılar Türkiye’de Nasıl Ev Alabilir? Türkiye Göçmenlik Avukatı

Yabancılar Türkiye’de Nasıl Ev Alabilir? Türkiye Göçmenlik Avukatı

Türkiye’de taşınmaz ev satışları resmi şekle tabi olup ancak Tapu Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Tabi ki tarafların resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. Ancak noterde yapılan satış vaadi sözleşmesi mülkün geçişini sağlamayacaktır. Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

Tapu Kanununda yapılan değişiklikle birlikte yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz – ev satın almasında karşılılıklık esası kaldırılarak başka esaslar bakımından sınırlandırmalar olmakla birlikte en önemli sınırlamalardan biri kaldırılmıştır.

Yabancıların taşınmaz ediniminde kanunlarımızda belli sınırlandırmalar vardır. Şöyle ki

Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.

Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler taşınmaz ev satın almak için tapu sicil müdürlükleri yani Tapu dairesinde yapılacak satışta:

-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,

-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,

-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını

veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.

Türkiye’de evi olan bulunan yabancılar kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunarak taşınmaz her defasına en fazla 1 yıllık ikamet izni verilmektedir. Ayrıca Türkiye’de henüz ikamet sahibi olmayan yabancılar bakımından istisna haricinde taşınmaz ev alımı da mümkün hale getirilmiştir. İkamet sahibi olmadan yabancılar taşınmaz satın alabilmektedir.

Türkiye’den taşınmaz satın alarak vatandaşlık alma imkanı da vardır. Şöyle ki: TVK m.12/1-b bendi çerçevesinde istisnai haller kapsamında Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. En az 250.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alması koşulu getirilmiştir.

Yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için yalnızca konut değil; arsa, tarla, işyeri, fabrika, vb…) gayrimenkuller de edinebilirler. Bu edinimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin izin verdiği ölçülerde olmalıdır. Yabancı kimselerden satın alınmış olmamalıdır.

Türkiye’den mülk almak isteyen yabancıların Tapu Sicil Müdürlüklerinde taşınmaz hakkında bilgi almalarını hak ve menfaatlerini korumak için önem arz etmektedir.

Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir.

Göçmenlik Avukatının Rolü

Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında yapılacak taşınmaz – ev alımı veya satımı çok disiplinli olarak karşımıza çıkmaktadır. İş bu nedenle kişilerin hak ve menfaatlerinin zarara uğramaması bakımından ekstra önem göstermesi ve alanında uzman göçmenlik avukatları ile çalışmasını tavsiye etmekteyiz. Detaylı bilgi almak için lütfen iletişim kanallarımız aracılığı ile bize ulaşın.

1 Response
  1. Yağız alp

    Ev almak isteyen vatandaşlık almak isteyen yabancı kardeşlerimize yardımcı oluyor musnuz?

Cevap Yazın

error: Content is protected !!