Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddi – Mülteci Avukatı

Uluslararası Koruma Başvurusu Nedir? – Mülteci Avukatı

İl Göç İdaresine başvurarak yapmış olduğunuz Uluslararası Koruma talebinin; yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde başvurunuz hakkında red kararı verilmesi halinde bu karar tarafınıza tebliğ edilmelidir.

Uluslararası Koruma talebiniz; Türkiye’de uluslararası korumadan yararlanma şartlarına haiz olmadığınız yönünde bir değerlendirme yapıldığı durumda başvurunuz hakkında ret kararı verilir.

Uluslararası Koruma Başvurunun Reddi Halinde Ne Yapılabilir?

Uluslararası Koruma Talebinizin reddi kararı size yazılı olarak tebliğ edildikten sonra itiraz hakkınız gündeme gelmektedir. İtiraz hakkınız bakımından usulen süreler önemlidir. Ret kararının hatalı ve düzeltilmesi gerekmesi halinde kararı veren komisyona ve İdare Mahkemesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. İş bu karara süresinde itiraz etmezseniz bu karar kesinleşecek ve hakkınızda sınırdışı kararı verilecektir.

Hakkınızda sınırdışı kararı verilmemesi bakımından karara karşı süresi içinde itiraz etmek önemlidir.

Uluslarası Koruma Başvurunuzun Reddi Kararına Karşı Hangi Sürelerde ve Nereye İtiraz Edilir?

Yukarıda belirtildiği gibi iki farklı itiraz mercii vardır.

1. Merci kararı veren komisyona kararın neden düzeltilmesi gerektiğini içeren gerekçeler ile 10 gün içinde itiraz edilebilir. Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu yapmış olduğunuz bu başvuryu 15 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Komisyonun itiraz üzerine vereceği kararda yargı denetimine tabi olacaktır. Bu karara karşı da 30 gün içinde dava yolu açıktır.

2. Merci İdare Mahkemesidir. Ret Kararına karşı tarafınıza yapılan yazılı tebliğden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesinde dava yoluna gitmek mümkündür. İdare mahkemesinde açılacak bu dava için “Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu” itiraz etmiş olma zorunluluğu olmadığı gibi her iki başvuruyu da aynı anda yapmak mümkündür.

İdare mahkemesi itiraz başvurusu ile ilgili İdare Mahkemesi süre sınırlamasına tabi değildir. İdare Mahkemesinde açılacak dava hakkında İdare Mahkemesi bakımından karar vermesi için herhangi bir süre sınırlaması yoktur.

İdare mahkemelerinde verilen kararlar istinafa tabidir. Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilerek itirazın istinaf denetiminden geçmesini talep edebilirisiniz.

Yabancılar Hukukunun önemi ve sonuçlarının ciddiyeti dikkate alınarak bu alanda ortaya çıkan hukuki sorun ve uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuki destek almak hayati öneme sahiptir. Yabancılar Hukuku alanında uzmanlaşmış mülteci avukatından destek almak için iletişim yollarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!