Etiket

izmir şirket avukatı

İzmir Şirket Avukatı

İzmir şirket avukatı olarak şirketlerin hukuki danışmanlıklarından ve avukatlarından beklentileri şirketin sektörüne, büyüklüğüne, faaliyet alanına ve hedeflerine göre değişmektedir.

Şirketler Hukuku Kapsamında Birleşme Devralma

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşmeyle devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır.
error: Content is protected !!