Terör Örgütü Propagandası Suçu Nedir? İzmir Ceza Avukatı

Terör örgütü propagandası suçu Türk Ceza Kanunu Madde 220/8 de hüküm altına alınmıştır. Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişiler bu suç kapsamında cezalandırılmaktadır.

Ceza miktarı ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezasıdır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu hüküm adli örgütler içindir. Terör örgütleri içinse Terörle Mücadele Kanunu madde 7/2 ye göre hüküm verilir.

Bu maddeye göre ise; terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya
destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;
1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2. Slogan atılması,
3. Ses cihazları ile yayın yapılması,
4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi fiilleri de aynı şekilde cezalandırılır.

Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı
maddeler bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz.

Dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.

Bu suçtan cezala alanlar ayrıca Örgüt Üyeliği Suçundan ceza verilmez.

Örgüt propagandası ve Terör Örgütü propagandası suçu hakkında yapılan yargılamalarda suçlamanın ciddiyeti ve neticeleri dikkate alınarak uzman ceza avukatı yardımından faydalanmak önem arz etmektedir.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!