İdari Gözetim Kararı Nedir? İzmir Göçmen Avukatı

İdari Gözetim Kararı Nedir? Nasıl Uygulanır?

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır:
*Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
*Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
*Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
*Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
*Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

İdari Gözetim Kararı Verilen Yabancı Nerede Tutulur?

Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar. GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.


İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.


İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır ve kendisine Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir

İdari Gözetim Kararına Karşı İtiraz Edilebilir mi? Hangi Koşullarda İtiraz Edilebilir?

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Geri Gönderme Merkezinden Tutulan Yabancı Ne Zaman Salınır?

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz.

Dilekçenin Geri Gönderme Merkezi idaresine verilmesi halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine derhal ulaştırılmalıdır.

Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak pratikte bu sürelerin pek çok zaman aşıldığına şahit olmaktayız. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. Ancak idari gözetim altına alınan kişi veya avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurabilir.

Sulh ceza hakimliğinin itirazı kabul etmesi veya kurumun değişen koşullara göre kendiliğinden aldığı karar ile yabancı salınmaktadır. Bu süre bazen çok uzasa da usulüne uygun, zamanında ve haklı nedenleri gösterebilen itirazların neticeleri hızlı ve olumlu olabilmektedir.

İzmir Yabancı Avukatının Rolü

İdari Gözetim Kararına karşı yapılacak itirazlar kişilerin hayatları bakımından çok önemli etkilere sahiptir. Bu yapılan başvuruların usul ve esas bakımından hatasız olması sonucuna etki etmektedir. Göçmen ve mülteci avukatı olarak geri gönderme merkezinde tutulan kişilerin salınıverilmesi için alanında uzman bir yabancılar hukuku avukatından destek alınmasını tavsiye etmekteyiz.

Netice olarak; idari gözetim kararlarının önemi ve hassasiyeti dikkate alındığında İzmir Göçmen Avukatı ile sürecin takibi çok önemlidir. Alanında uzman avukatımıza danışmak için iletişim kanallarımız aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

iletişim sayfamız için tıklayınız

Cevap Yazın

error: Content is protected !!