Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Göçmen kaçakçılığı suçu özellikle deniz, kara ve hava sınırlarımızda sıklıkla karşılaştığımız suç tiplerinden biridir.

İzmir ve Ege’de deniz yolu ile yaygın olarak kullanırken güney ve doğuda yer alan iller bakımından kara sınırlarında daha sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Göçmen kaçakçılığı suçu: doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan bir kişinin ülkeden çıkması, ülkeye girmesini sağlamakla oluşur.

En önemli hususlardan biri ise göçmen kaçakçılığı suçunu tamamlayamayan fail bakımından suç tamamlanmış gibi ceza verilecektir. Yani göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs eden ancak eylemini gerçekleştiremese dahi gerçekleştirmiş gibi ceza alacaktır.

Göçmen kaçakçılığı kısaca; kişi veya kişilerin yasadışı yollardan Türkiye’den başka bir ülkeye nakletmek veya Türkiye’ye sokmak suçudur. Bu suçun oluşması bakımından Göçmenlerin rızasının bulunması; suçun kamu düzenine karşı işlenen suç niteliğinde olması nedeniyle eylemi meşru kılmaz.

Göçmen kaçakçılığı suçu TCK md.79 gereği;
a) Bir yabancıyı ülkeye sokmak,
b) Ülkede kalmasına imkan sağlamak,
c) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak hareketlerinden birinin yapılması halinde suç işlenmiş kabul edilir.

Ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirli olarak işlenmesi mümkün değildir. Yani bir servis şoförünün bilgisi olmadan taşıdığı göçmenlerden dolayı cezalandırılmaması gerekmektedir. Suça yönelmiş açık irade olması gerekmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir.

Ancak göçmen kaçakçılığı suçunun mağdurların; hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi hâlinde, suçun nitelikli hali olacaktır ve verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılacaktır.

Hapis ve para cezası birlikte verilmektedir, ayrıca hapis cezasının alt sınırı 3 yıl olarak belirtildiğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılması ihtimali mevcut değildir.

Göçmen Kaçakçılığı suçunda şüphelilerin yada malen sorumlu kişilere ait suça karışmış araçlar ve eşyalar üzerinde el koyma ve müsadere yapılabilmektedir. Bu nedenle hem soruşturma evresinde hem kovuşturma evresinde el koyma ve ve müsadere kararlarında karşı itirazların yapılması önem arz etmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı suçlamasının ciddiyeti ve sonuçları değerlendirildiğinde bu suçtan yargılanan şüpheliler bakımından tutuklama tedbiri genellikle uygulanmaktadır. Bu nedenle göçmen kaçakçılığı suçundan başlatılan yargılamalarda uzman bir ceza avukatı ile temsil önem arz etmektedir. Bize ulaşmak için iletişim kanallarımızı kullabilirsiniz.

1 Response
  1. Ömer Taci

    Yaşadığımız sıkıntı ile alakalı izmir ceza avukatı olarak yanımızda olmanız hem kendimiz hem de aracımız bakımından çok önemliydi. Teşekkürler.

Cevap Yazın

error: Content is protected !!