Oturma İzni Nasıl Alınır? Oturma İzni Nasıl Uzatılır?

Bu yazımızda yabancı uyruklu olup Türkiye’de oturma izni elde etmek isteyen kişiler bakımından neler gerekli olduğu hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız.

Oturma İzni Nedir?

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

Kısa Dönem Oturma İzni İçin İlk Başvuruda Hangi Evraklar Gereklidir

Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört adet biyometrik fotoğraf
Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası

Kısa Dönem Oturma İzninde Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce Valiliklere yapılmaktadır.
Uzatma başvurusu için yabancıların e-ikamet sisteminden oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve gerekli belgelerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa veTekirdağ’daki ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne beş iş günü içerisinde posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
Dört adet biyometrik fotoğraf
Önceki ikamet izni (oturma izni) belgesinin ibrazı
Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gerekmektedir.
** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar için gerekmektedir.

Yabancı Uyruklular İçin Uzun Dönem Oturma İzni Nedir?

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

Yabancı Uyruklular İçin Uzun Dönem Oturma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki oturma izni belgesinin fotokopisi
Dört adet biyometrik fotoğraf
Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
Adli sicil kaydı
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o En az bir yıl süreli özel sağlık sigortası
*Uzun dönem oturma izinleri, süresiz olarak düzenlendiğinden uzatma başvurusu yapılmamaktadır.
Oturma izni ile ilgili yapılacak başvurularda başvurunun hassasiyeti ve gereklilikleri göz önüne alındığında başarılı bir başvuru için uzman bir avukat aracılığı ile başvuru yapılması önem arz etmektedir.

error: Content is protected !!