Etiket

nafakaartırımdavası

Nafaka artırım davası örnek dilekçe

İZMİR .. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI          : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres DAVALI          : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres KONU             :  … TL tutarındaki yoksulluk nafakasının … TL tutarına, … TL tutarındaki iştirak nafakasının … TL tutarına artırılması istemli...
error: Content is protected !!