Etiket

kayyım atama avukat

Kayyım Nasıl ve Niçin Atanır? İzmir Avukat

Kayyımlığı gerektiren haller nelerdir? Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar: Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci...
error: Content is protected !!