Etiket

icra takibi

İlamsız İcra Takibine İtiraz – Dilekçe Örneği

İlamsız İcra Takibine İtiraz - Dilekçe Örneği | İlamsız icra takiplerinde itiraz süresi 7 gündür. İlamsız icra takipleri süresi içerisinde itiraz edilmez ise kesinleşir.Kesinleşen icra takibi sonucunda; alacaklının malvarlığınıza haciz koyma hakkı doğar.
error: Content is protected !!