Etiket

avukata danış izmir

Hukuk Davalarında Ek Karar Talebi – İzmir Avukat

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması - yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir.

Evli Kadının Kızlık Soyadını Kullanması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/2-889 Esas 2015/2011 Karar 30.09.2015 tarihli kararında “Evli kadın evlilik birliği içerisinde kocasının soyadını taşımak zorunda olmayıp sadece kendi kızlık soyadını kullanmak için aile mahkemesinde dava açabilir. Açılan davada haklı sebep aranmaz.” kararına hükmederek dava yolu ile kadınların...
error: Content is protected !!