MİRAS HUKUKU

Gözel Hukuk&Danışmanlık; Miras hukukundan kaynaklanan, vasiyetname ve ölene kadar bakım sözleşmelerinin düzenlenmesi, miras payının intikalini sağlayan veraset ilamının alınması, izale-i şuyu davaları, tenkis davaları, mirasçılıktan çıkarma gibi miras hukuku alanına giren tüm hukuki konularda müvekkillerine etkin ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık vermekte ve yürütülecek süreçlerin takibini sağlamaktadır.

error: Content is protected !!