İDARE HUKUKU

İzmir idare hukuku avukatı olarak idari davaların açılması; idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Aihm de işbu dosyaların takibini yapmaktayız. Kamulaştırma, Öğrencilik, Karayolları, İmar, İhale ve Belediye’ye karşı açılan davalar başlıca davalar olmaktadır.

error: Content is protected !!