Etiket

yargı reformu paketi

24/10/2019 Tarihli – Yargı Reformu Paketi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7188                                                                                                          Kabul Tarihi: 17/10/2019  MADDE 1 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Baro levhasına yazılı olan ve en az on...
error: Content is protected !!