Etiket

kolluktaikinci ifade

Şüphelinin Aynı Olayla İlgili Kollukta Alınan İkinci İfadenin Delil Kabul Edilemeceği

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir.Ceza Yargılamalarında usuli işlemlerin önemi ve sonuçları değerlendirildiğinde etkili bir savunma için alanında uzman bir ceza avukatından destek almak önem arz etmektedir.
error: Content is protected !!