Etiket

3 yıl denetimden faydalanacaklar

3 Yıllık Denetimli Serbestlik Süresinden Faydalanacak Hükümlüler

15/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesi ile; istisna tutulan suç tipleri haricindeki kesinleşmiş hapis cezaları bakımından denetimli serbestlik süresi, suç tarihinin 30/03/2020 tarihi öncesi olması koşulu ile 3 yıla çıkarıldı. 30/03/2020 tarihinden önce işlenmiş olsa da 3 yıl denetimli...
error: Content is protected !!